About

Tango Argentino Helsinki Pasional tarjoaa ryhmä- ja yksityistunteja Helsingissä, opettajina toimivat Hernán Ohaco (Argentina) and Kaisa Saarinen (Suomi) ja vaihtuvat  opettajat Argentiinasta ja Suomesta. Kansainväliset opettajavierailut, milongat, praktikat ja tiiviskurssit kuuluvat myös ohjelmaan. Opetus englanniksi, espanjaksi ja suomeksi.

Tango Argentino Helsinki Pasional offers group and private lessons in Argentinian Tango in Helsinki, Finland by Hernán Ohaco (Argentina) and Kaisa Saarinen (Finland) and changing teachers from Argentina and Finland. We also arrange milongas, visits of international maestros and special events. Teaching in English, Spanish and Finnish.

Opetus ja opettajat  Teaching and teachers

Kaisa Saarinen  “There is no such a thing as too many pairs of tango shoes or too many dresses…”

Aloitti tangon vuosituhanteen vaihteen jälkeen, harrastus kehittyi intensiivisemmäksi vuonna 2007. Aloitti opetuksen yhdessä partnerinsa Hernánin kanssa 2011, opettanut säännöllisesti viikko- ja yksityistunteja Moskovassa tangokouluissa (La Milonga, Planetango, Derziritm), opettanut ja esiintynyt Suomessa ja ulkomailla, esim.Venäjällä ja Argentiinassa erilaisissa tapahtumissa ja milongoissa, esim. Porteño y Bailarin, El Beso, La Milonguita de Palermo (Buenos Airesissa), tangoravintola Asado (Moskovassa), Alma de Bohemio -tangonäytelmässä.

Took first lessons of Tango Argentino in 2003, and has danced more intensively since 2007. Started to perform and give lessons in Tango Argentino with Hernán in 2011, teaching regular weekly lesson at La Milonga, PlaneTango and Derziritmin in Moscow. Has been teaching and performing with Hernán in Finland, Europe, Russia and Argentina at various events and milongas, for instance at Porteño y Bailarin, El Beso, La Milonguita de Palermo (Buenos Aires), Alma de Bohemio (tango play in Helsinki), Performed regularly at the Argentinian restaurant El Asado (Moscow).

Hernán Ohaco (ARG) The Learning curve of Tango is infinite like an 8, we never stop learning” Helsinki/ Moscow

Hernánilla on kokonaisvaltainen suhde tangoon ja sen eri muotoihin; hänen tavoitteenaan on antaa oppilaille ja yhteisöille uusia kokemuksia ja auttaa paitsi oppimaan, myös nauttimaan tangon monimuotoisuudesta. Hernán on kasvatustieteiden kandidaatti, joka on pitänyt säännöllisiä viikko- ja yksityistunteja Suomessa ja Venäjällä (La Milonga ja Planetango, Moskova), esiintynyt festivaaleilla, tapahtumissa Suomessa ja ulkomailla, esim. Buenos Airesin perinteisen kuuluisissa milongoissa kuten El Besossa ja Porteño y Bailarinissa. Hernán on myös suosittu milonga-DJ, ja yksi Milonga Pasificon perustajista. Hänen opetuksensa perustuu argentiinalaisen maestron Mario Moralesin filosofiaan, ja opetus tulee olemaan läheisessä yhteydessä Marion koulun kanssa. Tämän lisäksi Tango Academy Pasionalin tarkoituksena on tuoda alan kirkkaimmat tähdet ja lahjakkuudet opetusvierailuille Suomeen jakamaan visionsa.

Hernán has a holistic relation to tango providing a wide perspective of its art form; his aim is to give dancers and communities new experiences, helping them to learn and enjoy Tango with the whole spectrum. Hernán has a Bachelors degree in education, and he has been teaching regular weekly classes and in special workshops at festivals and events in Finland and Russia (La Milonga and Planetango, Moscow). He has performed at festivals, events and prestigious milongas internationally, e.g. Buenos Aires, such as El Beso and Porteño y Bailarin. Moreover, he is also a spirit-lifting DJ, and one of the creators of Milonga Pacifico. His teaching is based on the philosophy of Mario Morales (ARG), and the school will have a close connection with Mario’s Academy. Tango Academy Pasional regularly brings the brightest stars and talented dancers as guest maestros to visit Finland and share their vision.

 

Y-tunnus : 2895240-9