Tango Reo performing at Palladium Nights Tango 2017

The nights of Palladium Nights are always full of great performers dancers and musicians and this time is not exception we are glad to announce our ensamble for the upcoming event!
Super glad if you allow me to say!
Welcome to Palladium Nights Tango Argentino with Tango Reo from Helsinki
Tango Reo is made up of four musicians, two Argentinians living in Finland, singer and bandoneonist, as well as two Finns, cellist and double bassist. The musicians decided to play together because they wanted to play the tango (raw tango) and go back to the roots: acoustic instruments, clear rhythms and lots of energy.

“Tango is for us not only music and dance, but also a way of life and a way to understand the world. That is why we want to promote and spread this musical world that we belong to and deeply love.
Our intention is to build bridges linking the Argentinean current band and the international audience. We are passionate and versatile musicians, which is why we play in different configurations. Our versatile music training at the streets and at the university has made it possible to organize workshops and participate in fantastic tango events and music concerts”

Leandro Roco, voice and guitar

Juuli Ilmonen, cello

Mercedes Krapovickas, bandoneon

Hannu Rantanen, double bass

Tango Reon muodostavat neljä muusikkoa, kaksi Suomessa asuvaa argentiinalaista, laulaja ja bandoneonisti, sekä kaksi suomalaista, sellisti ja kontrabasisti. Muusikot päättivät ryhtyä soittamaan yhdessä, koska he halusivat soittaa tango reota (raakaa tangoa) ja palata tangon juurille: akustiset soittimet, selkeät rytmit ja paljon energiaa.

“Tango on meille paitsi musiikkia ja tanssia, myös elämäntapa ja tapa ymmärtää maailmaa. Siksi haluamme edistää ja levittää tätä musiikkimaailmaa, johon kuulumme ja jota syvästi rakastamme.
Tarkoituksenamme on rakentaa siltoja, jotka kytkevät argentiinalaisen nykytangon ja kansainvälisen yleisön. Olemme intohimoisia ja monipuolisia muusikoita, minkä vuoksi soitamme eri kokoonpanoissa. Monipuolinen musiikillinen koulutustaustamme kaduilla ja yliopistossa on mahdollistanut työpajojen järjestämisen sekä tango- ja musiikkikonfereisseihin osallistumisen”

Leandro Roco, laulu ja kitara

Juuli Ilmonen, sello

Mercedes Krapovickas, bandoneon

Hannu Rantanen, kontrabasso

tangoReo1banner003